Vingar i natten

(T. Rangström B. Bergman)
Medlemmar ur Stockholms filharmoniska orkester
Dirigent: Lennart Fors

Sång Greta Albertus