Trollet i soppan

Ur barnmusikalen "Robinson Kruse"
Fredag upplever för första gången mat
som kokas

Sång: Stellan Franzén (Robinson)


Rune Mistrén (Fredag)
Ove Linds orkester
Arr: Göran Larsson
(Sixten Albertus)