Tillbaka

Träskofiol
Träskofiolen
: Instrumentet är byggt i tre delar. Lock och botten och hals.
Både locket och botten är av gran.
Fiolen var vanligt förekommande i Skånetrakten vid förra sekelskiftet
och kallades för skånsk fattigmansfiol.
För sin ringa storlek har den en rund och varm ton.
ålder ca 100 år.