Gibson F2
År 1912. Mandolinen importerades 2014 från USA.