Levin Modell 325 från1943
Kallades senare modell41 King