Levin Modell 395 från1936
Kallades senare modell43 Serenad