Levin Modell 335 från1944
Kallades senare modell43 Serenad