Mandolingitarr 1910.

En gitarr kombinerad mandolin. För duettspel eller solospel.
Ett patent av Herman Carlson Levin från slutet på 1800-talet.
Modellen heter 68, serienumret är 13965.
1910 gjordes 10 st Mandolingitarrer hos Levin.

Text från Levins Musikkatalog 1907

Mandolinguitarr

Eget patent
N:o 68.
Detta kombinerade instrument, som för öfvad
spelare af såväl Mandolin som Guitarr är
ytterst praktiskt, kan med stor fördel
medföras öfverallt och låter sig mycket
väl användas äfven för duettister.
På grund af sin storlek har det en mycket
fyllig och djup ton
Tillverkningspris från
kr 40-115