Papegojans sång

Ur barnmusikalen "Robinson Kruse"
Robinson Kruse tröstas av sin enda vän - papegojan Pål.

Sång: Stellan Franzén (Robinson)
Bo Järnstedt (Papegojan)
Ove Linds orkester
Arr: Göran Larsson

Text o Musik Sixten Albertus