Levin Modell 380 från1937
Kallades senare Aristokrat och modell40
Denna äldre modett av 320 har mindre horn
än de senare modellerna
Fia huvudinläggningar, samt blockinläggningar
på halsen.