Tourettes syndrom Sångterapi och musikterapi

Sång– och musikterapi

I den lilla byn fanns en pojke i yngre tonåren, som alla var rädda för och undvek. Var han syntes utstötte han nämligen kraftiga, korta skrik nästan utan uppehåll, samtidigt som han fäktade spasmodiskt med armarna, medan gången däremot var mindre påverkad. Pojken hade behandlats av läkare med lugnande medel, med sjukgymnastik och talpedagog. Detta utan märkbar förbättring.

I byn fanns också en sångpedagog som led med pojken och ömmade för hans beteende. Hon bjöd hem honom i avsikt att lära honom sångteknik. I första hand lärde hon honom att sjunga fram orden när han talade. antingen med hjälp av en känd melodi, eller bara med enkla tongångar. På det här sättet lärde han sig så småningom att sjunga fram allt längre meningar utan att staka sig eller skrika. Inte nog med det. Hans rörelsemönster blev allt mindre ryckigt.

Redan efter något års sångträning, två gånger i veckan, kombinerat med djupandnings– och avslappningsövningar, var pojken så återställd att ryckningarna förbättrats och det obehagliga skrikandet var nästan borta.

Pedagogen föreslog då pojken, att förbättra finmotoriken, genom att lära sig spela piano. Ett par års fri sång och pianoundervisning följde, varefter pojken hade blivit en riktigt duktig pianist. Endast sällan kunde man se tendens till ryckning och talet hade blivit helt normalt. Pojken berättade nu att han var homosexuell.

I 20-årsåldern sökte han in till Sociologiska institutionen i Stockholm och utbildade sig där till socionom. Han var nu helt motoriskt återställd. Endast vid stress kunde man se tendens till ryckning, men talet behärskade han helt. Hela livet därefter arbetade han på en ungdomsgård där han var mycket omtyckt av både personal och ungdomar.

ADHD problem
Balansproblem
Kontakt