Lägeyrsel

Godartad lägeyrsel

En rotatorisk yrselkänsla är vanligtvis av vestibulär natur, d.v.s. en skada belägen i något av innerrörats system. Någon gång är orsaken cerebellär, lillhjärnsskada..
Godartad lägeyrsel är en vanlig, mycket obehaglig, men ofarlig åkomma.
Den yttrar sig som plötsligt påkomna häftiga, rotatoriska yrselattacker i samband med lägeändring. Yrselattacken avklingar spontnt efter cirka 15-30 sekunder. Efter någon minut känner sig de flesta helt återställda. Ett illamående kan dock ibland dröja sig kvar. Sjukdomen är självläkande och anses bero på kalkkristaller och vävnad som lagt sig som små främmande kroppar i ena innerörats bakre båggång. Kristallerna kan ofta avlägsnas genom Epleys manöver.
Kronisk lägeyrsel

Det finns också en kronisk variant av godartad lägeyrsel. Attacken uppkommer som tidigare när vederbörande lägger sig i ett visst läge. Den är intensivt rotatorisk under ca 15 sekunder, men efterlämnar en sjösjukekänsla under en till flera timmar. Orsaken anses vara en hjärnskakning i ungdomen..
Vi finner här två former av godartad lägeyrsel. Den vanligaste är den rent vestibulära, medan den senare har inslag av central skada.
Paradoxal muskelfunktion

Föreliggande undersökning visar att det även föreligger en förändring i Sterno-Cleido-Mastoideus muskulaturens funktion vid godartad lägeyrsel.

Read the whole article

PARADOXAL MUSCLE TONE IN PATIENTS WITH BENIGN PAROXYSMAL POSITIONAL VERTIGO


by Sixten Albertus M.D. Head of Department,
Ear Clinic, Karlskoga Hospital, Sweden 1998

Abstract
Benign Paroxysmal Positional Vertigo (BPPV) is a common type of vertigo which, following presentation of cupulolithiasis theory by Schuknecht (1962), is conciderd to be caused dy disease of the lower posterior semicircular canal, as established by Dix o Hallpikes maneuver. However, there ar factors suggesting a multiple genesis.
In the present study, muscular activity in the sterna-cleido-mastoideus muscle on both sides was studied using EMG measurements in 55 patients suffering from BPPV, and in 59 controls suffering from other types of vertigo.
It was found that 90% of the patients where Hallpikes maneuve gave positive result, reacted with a paradoxal muscle reaction when turning the head actively towards the side that caused the positional vertigo. The corresponding reaction was observed in 22% of the control group. The paradoxidal muscle reaction might be a factor in the genesis of BPPV

Yrsel orsakad av bristande nackmuskel funktion

I kroppens alla muskler finns känselkroppar vars impulser till hjärnstammen synkroniserar och avväger muskulaturens arbete. Särskilt tätt ligger känselkropparna i nackens muskulatur och de anses viktigast för att reglera vår upprättgående ställning. Inneröronens funktion med ögonens hjälp klarar någorlunda att en individ kan stå på benen, men för vårt normala, smidiga rörelseschema krävs intakta, proprioceptiva känselimpulser från framför allt nackens muskulatur.

Preludier
Min egen situation kan illustrera detta.
Strax efter pensionen upplevde jag ett intensivt knastrande i nacken. Efter en tid föll huvudet framåt och jag kunde inte påverka det. Röntgen visade att samtliga småleder i nacken var totalt nerslitna. Röntgenläkarna tittade på mig med förskräckta ögon. De vänliga ortopedläkarna tittade förskräckt på mig och hade inga hjälpmedel att föreslå. Själv kände jag mig förskräckt.
Fick en specialistvårdsremiss till neuroortopedklinik. Träffade där aldrig någon läkare att diskutera min situation med. Bara remisser till allehanda laboratorier. När jag så småningom fick träffa professorn blev det ett mycket obehagligt möte.

Resultat
Det var en mycket elegant operation som genomfördes med två stålstänger fastskruvade i skallbasen. Dessa hakade sedan fast i samtliga kotkroppar ner t.o.m. tredje bröstkotan. Tyvärr var jag fixerad, trots löfte om motsatsen, med huvudet kraftigt framåtböjt.

Nu var mitt proprioceptiva system i nacken effektivt satt ur funktion. Effekten var påtaglig. Jag hade ingen yrselkänsla, men min ostadighet var uttalad. Skulle jag röra mig i min lägenhet måste jag hela tiden ha ett finger som vilade på eller rörde sig över ett fast föremål. Då kände jag mig säker. Utan den hjälpen saknade jag rumsmässig uppfattning. Känseln kunde alltså överta den bristande proprioceptiva funktionen.
Träning blev A och O. Efter några månader kunde jag gå över vår gropiga gräsmatta med bara ögonens hjälp och utan käpp, men det blev, och är en kamp som kräver all min kraft och uppmärksamhet.
Min gamla tvåhjuliga cykel, som jag ledde, blev ett utmärkt hjälpmedel för långpromenader. Cykeln vinglade, men den gav en referens, via känseln, till min kroppsställning.

Fortfarande kändes det som att gå i ett "vakum" utan hjälpmedel. Jag ville dock försöka gå ut med mina bråkiga hundar (två yorkshireterriers). Det blev en hit! Hundarna drog och slet åt alla håll, men de gav mig referenser till min kroppsställning.
Min lycka blev fullständig sedan jag köpt mig en trehjulig trampcykel. Nu blev jag plötsligt en del av samhället igen!

Ont i nacken
Värk i nacken är ett vanligt tillstånd, särskilt hos äldre människor. Den djupa muskelsensibiliteten kan härvid sända ut felaktiga signaler, något som ger upphov till ostadighetskänslor.

Kontakt
Tourettes syndrom
ADHD problem